เสียง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกทางทางพยาธิวิทยาของโทนเสียงที่ 1 และ 2

เสียง

เสียง การแยกทางทางพยาธิวิทยาของเสียงที่ 1 มักเกิดขึ้นอั … Read more

หายใจ อธิบายสัญญาณถาวรของการเปลี่ยนแปลงแบบปรับตัวในการหายใจ

หายใจ

หายใจ ระบบทางเดินหายใจส่วนบนของผู้มาใหม่ ต้องเผชิญกับสภ … Read more