มอนสเตอร่า มีการเจริญเติบโตและมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาอย่างไร?

มอนสเตอร่า

มอนสเตอร่า เป็นเถาวัลย์เขียวชอุ่มตลอดปี ที่มีลำต้นที่แข … Read more

สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตของปลาหัวยุ่ง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม การเจริญเติบโตของปลาหัวยุ่ง ปลาหัวยุ่ง ชื่อ … Read more