กระเพาะอาหาร อธิบายเกี่ยวกับอาการทางคลินิกมะเร็งกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร กระบวนการเนื้องอกร้ายในกระเพาะอาหาร เช่นเด … Read more

การแพทย์ ได้เริ่มวิจัยเกี่ยวกับการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร

การแพทย์

การแพทย์ ได้มีการวิจัยการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร แ … Read more