เด็กทารก การเรียนรู้ที่จะดูดนิ้วเป็นการก้าวกระโดดในการพัฒนาทางปัญญา

เด็กทารก

เด็กทารก แม่บางคนจะพบว่าลูกชอบกินมือ กินทันทีที่หลับ จะ … Read more