ป้องกัน โรคการสั่นสะเทือนจะต้องแตกต่างจากโรคอื่นๆ

ป้องกัน โรคเรย์นอด ไซริงโกมีเลีย โรคระบบประสาทหลายส่วน … Read more

น้ำลาย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของต่อมน้ำลายขนาดใหญ่

น้ำลาย

น้ำลาย ต่อมหูหนวกมีความซับซ้อน ถุง แตกแขนง ความลับของต่ … Read more

ผิวหนัง โรคสะเก็ดเงินที่ผิวหนังจะต้องแตกต่างจากโรคผิวหนัง

ผิวหนัง

ผิวหนัง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่เฉพาะเจาะจง ในการต … Read more

สูบบุหรี่ ผลกระทบของการสูบบุหรี่แบบพาสซีฟต่อร่างกายของเด็ก

สูบบุหรี่

สูบบุหรี่ หากผู้ใหญ่สูบบุหรี่ 1 ซองกับเด็ก เด็กจะได้รับ … Read more

เอดส์ อธิบายทำความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดไมโครสปอริเดีย

เอดส์

เอดส์ ชนิดไมโครสปอริเดีย ไมโครสปอริเดียเป็นโปรโตซัวฉวยโ … Read more

ไต วิวัฒนาการของไตอวัยวะขับถ่ายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ไต

ไต อวัยวะขับถ่ายของสัตว์มีกระดูกสันหลังคือไต อวัยวะขนาด … Read more