ตับ พยาธิสภาพที่เป็นไปได้ของตับและถุงน้ำดีจำเป็นต้องประเมินสถานะ

ตับ

ตับ กระเพาะอาหารทำให้เคลื่อนไหวได้ 3 แบบ การหดตัวเป็นจั … Read more