พฤติกรรม การใช้ชีวิตของมดแดง มดคันและนางพญาสามารถวางไข่ได้กี่ฟอง

พฤติกรรม

พฤติกรรม การใช้ชีวิตของมดแดง มดคันไฟอิวิคต้าซึ่งเป็นโครงสร้างของสังคม ชอบทำรัง นอกเหนือไปจากการมีเชื้อโรคพิเศษที่รับผิดชอบในการผสมพันธุ์กับนางพญา เพื่อให้มีช่วงสืบพันธุ์ของตัวผู้ส่วนใหญ่ตัวอื่นๆ ไม่มีความสามารถในการสืบพันธุ์ของตัวเมีย มดงานสืบพันธุ์ สามารถแบ่งออกเป็นมดงานและมดทหารย่อย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีรูปแบบทางสังคม 2ประเภทคือ ราชินีตัวเดียวและราชินีหลายตัว ซึ่งกำหนดโดยกฎระเบียบของยีน ประมาณ 600ตัวไว้ด้วยกัน ประชากรพญามดเดียวถูกกำหนดโดยนางพญาผสมพันธุ์ที่แพร่กระจายไป วิธีการกระจายตัวนี้ช่วยให้พญามดผสมพันธุ์ สามารถแพร่กระจายไปยัง 1กม. หรือมากกว่าเพื่อตั้งรกราก

เนื่องจากการรับรู้เรื่องอาณาเขต ความหนาแน่นของประชากรของราชินีตัวเดียว จึงต่ำกว่าพญามดหลายตัว ความหนาแน่นของเนินมดคือ 200ต่อเฮกแตร์ อาณานิคมของพญามดหลายฝูง เป็นกลุ่มที่มีราชินีการสืบพันธุ์ตั้งแต่ 2-100ตัว พวกมันสร้างขึ้นโดยพญามดหนึ่งหรือหลายตัวที่คลานไปยังตำแหน่งใหม่ รูปแบบของความเร็วในการแพร่กระจายนี้ช้า ประชากรของพญามดไม่มีอาณาเขต ดังนั้นความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพื้นที่ จึงสูงกว่าประชากรนางพญาเดี่ยว 6เท่า

ซึ่งเกิน 1,000ต่อเฮกแตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสองประเภท สามารถแพร่กระจายผ่านทางน้ำไหล เมื่อผิวน้ำขึ้นพวกมันจะรวมตัวกันเป็นมวล และลอยอยู่บนผิวน้ำ สามารถดำรงอยู่ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์จนกว่าระดับน้ำจะลดลง หรือลอยไปที่ฝั่งการอยู่รอดและการสืบพันธุ์ ในการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของมดแดง การผสมพันธุ์และการแพร่กระจายของมดสืบพันธุ์ จะมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น มดไม่มีช่วงเวลาผสมพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจง ช่วงผสมพันธุ์ มดที่มีการสืบพันธุ์ใหม่

สามารถก่อตัวในรังมดที่โตเต็มที่ได้ตลอดทั้งปี มดตัวเมียและตัวผู้บินขึ้นไปในอากาศ สูงประมาณ 90-300เมตรเพื่อผสมพันธุ์ หลังจากผสมพันธุ์แล้ว มดตัวเมียจะบินไปประมาณ 3-5กิโลเมตร เพื่อหาที่สร้างรังใหม่

ถ้าลมพัด พวกมันสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลขึ้น ประวัติชีวิตของมด มีสี่ขั้นตอนได้แก่ ไข่ตัวอ่อนดักแด้ และตัวเต็มวัยรวม 8-10สัปดาห์ ในที่สุดนางพญาก็ออกไข่ มดงานเป็นตัวเมียที่ทำงาน มดทหารมีขนาดใหญ่ และปกป้องอาณานิคม ในช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละปี มดและนางพญาตัวผู้มีปีกหลายชนิด บินขึ้นไปในอากาศเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ มดตัวผู้จะตายในไม่ช้า และนางพญาที่ปฏิสนธิจะสร้างรังใหม่ภายใน 24ชั่วโมง หลังจากผสมพันธุ์จะวางไข่ 10-15ฟองและฟักในเวลา 8-10 วัน หลังจากไข่ชุดแรกฟักออกมา จะวางไข่เพิ่มอีก 75-125ฟอง ระยะตัวอ่อนโดยทั่วไปคือ 6-12วันและระยะดักแด้คือ 9-16วัน มดงานชุดแรกส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็ก มดงานเหล่านี้ขุดเลนมด หาอาหารให้กับพญาและตัวอ่อนแรกเกิด

เริ่มสร้างกองมด ภายในหนึ่งเดือน มดงานตัวใหญ่ขึ้นและขนาดของเนินมดก็ขยายใหญ่ขึ้น หกเดือนต่อมาประชากรเพิ่มขึ้นเป็นมดงานหลายพันตัว และกองมดก็โผล่ขึ้นมาบนดินหรือสนามหญ้า มดแดงเป็นแมลงที่มีชีวิตทางสังคมชนิดหนึ่ง รัง มดที่โตเต็มที่ แต่ละรังมีมดแดงประมาณ 50,000-500,000ตัว ร่างกายของมดแดงประกอบด้วยมดงานที่รับผิดชอบในการทำงาน มดทหารที่รับผิดชอบในการปกป้อง มดสืบพันธุ์มีหน้าที่ในการผสมพันธุ์ลูกหลาน มดสืบพันธุ์ได้แก่ พญาในรังมด และมดที่มีปีกทั้งตัวเมียและตัวผู้ รังมดประกอบด้วยนางพญาการสืบพันธุ์หนึ่งตัวหรือหลายตัว มดงานและทหารอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถสืบพันธุ์ได้

อายุการใช้งานสัมพันธ์กับขนาดตัว โดยทั่วไปอายุการใช้งานของมดงานขนาดเล็กคือ 30-60วัน มดงานขนาดกลางจะอยู่ที่ 60-90วันและมดงานขนาดใหญ่จะอยู่ที่ 90-180วัน ช่วงชีวิตของราชินีประมาณ 2-6ปีใช้เวลาประมาณ 22-38วันเพื่อให้มดแดงออกจากไข่ไปสู่ตัวเต็มวัย สามารถวางไข่ได้สูงสุด 800ฟองต่อวัน และรังของนางพญาหลายตัว สามารถผลิตไข่ได้ 2,000-3000ฟองต่อวัน เมื่ออาหารเพียงพอ จำนวนไข่ที่วางก็จะมากที่สุดรังมดที่โตเต็มที่ สามารถรองรับคนงานได้ 240,000คน และรังมดทั่วไปคือ 80,000ฟอง

มดคันมีความแตกต่างกัน และมีความสามารถในการหาอาหารที่แข็งแกร่งอาหารได้แก่ เมล็ดของดอกไม้และพืชป่า 149ชนิดพืช 57ชนิดแมลงและสัตว์ขาปล้องอื่นๆ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์มีกระดูกสันหลังพืชและซากสัตว์เป็นต้น พวกมันกินหญ้า เพลี้ยในพืช พฤติกรรม ของแมลงขนาด การอยู่รอดและการพัฒนาของฝูง ต้องการน้ำตาลจำนวนมากอาหารเช่น น้ำผึ้ง น้ำตาล โปรตีนและไขมันก็รวมอยู่ในอาหาร ตัวอ่อนของมดแดงกินอาหารเหลวก่อนอายุหนึ่งเท่านั้น

จากนั้นจะย่อยอาหารแข็งได้ มดงานนำอาหารแข็งที่มีโปรตีนสูง มาวางไว้หน้าปากของตัวอ่อน ตัวอ่อนจะหลั่งเอนไซม์ย่อยอาหาร เพื่อย่อยอาหารแข็งและเคี้ยวเอื้องให้มดงาน นางพญาอาศัยโปรตีนที่ย่อยแล้วบางส่วน เพื่อรักษาความต้องการในการวางไข่ ตราบใดที่มีอาหารเพียงพอ นางพญาก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวางไข่ได้สูงสุด

 

อ่านต่อเพิ่มเติม :::  ผัก ต้นตำรับของผัก4ชนิด ทานให้น้อยลงเพื่อป้องกันนิ่วคืออะไรบ้าง?