โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

หมู่ที่ 3 บ้านตลาดกะเปียด ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-520004

เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการ