โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

หมู่ที่ 3 บ้านตลาดกะเปียด ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-520004

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสำรอง

กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสำรอง ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ