โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

หมู่ที่ 3 บ้านตลาดกะเปียด ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-520004

กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติในนักเรียน

กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมสุขบัญญัติในนักเรียน ปี 2564 โดยได้รับ งบประมาณ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะเบียด

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมอบรม

กิจกรรมอบรม