โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ

หมู่ที่ 3 บ้านตลาดกะเปียด ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-520004

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียดจัดขึ้น

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง