กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะเบียดจัดขึ้น

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง